Szkolenie
Miejsce i data szkolenia *
Jestem zainteresowany szkoleniem: *
 
Dane osobowe
Imię *
Nazwisko *
Profesja *
Telefon *
Email *
 
Adres do korespondencji
Ulica *
Kod pocztowy *
Miasto *
 
Dodatkowe
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o szkoleniach?  
Uwagi  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunkach określonych w ustawie z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dn. 26.08.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) na zbieranie i wykorzystywanie w celach marketingowych moich danych osobowych przez Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz podmioty współpracujące z Danfoss Poland Sp. z o.o. w organizowaniu działań marketingowych, w tym na podany powyżej adres (w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego) o ofertach handlowych i promocjach oferowanych przez w/w podmioty. Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mnie prawie do ich przeglądania i zmiany.